¾lutį kytička
GARNI
Penzion Flora - fotoprezentace Penzion Flora Sobģšovice
 
pohled z hrįze pųehrady - zobrazit detail
posezenķ na terase - zobrazit detail
pokoj - zobrazit detail
bazén - zobrazit detail
kuchyņ - zobrazit detail
koupelna - zobrazit detail
jķdelna - zobrazit detail
 

bķlį kytičkaPensionat Flora jest po³o¼ony w wiosce Sobģ¹ovice przy tamie ®ermanickiej zapory w malowniczej okolicy Beskyd. V pobli¼u znajduj± siź kurty tenisowe, wypo¼yczalnia ³ódek i minigolf. Oprócz opalania, sportów wodnych, wźdkarstwa i jazdy konnej, mo¼no spróbowaę wycieczki po znakowanych scie¼kach rowerowych albo zwiedzię niektóre pami±tki historiczne w okolicy, naprz. Skansen vala¶skiej kultury ludowej v Ro¾novģ pod Radho¹tģm, miasteczko ©tramberk s³ynne ze swojej wie¼y walcojwej (zwanej Trśba) i oprócz tego miejse urodzenia psychologa Sigmunda Freuda v Pųķboųe, drewniane koscio³y na Pra¹ivé, v Sedli¹tķch albo v Gutech. Czas mo¼na wypelnię wizit± zoo w Ostrawie, aquaparku v Ole¹né u Frżdku-Mķstku czy basenu krytego i k±peliska v Havķųovģ. Dalsz± turystycn± atrakcj± jest wycieczka kolejk± linow± na Pustevny, z t±d mo¼na kontynuowaę pieszo na Radho¹», mijaj±c po drodze statuź boga Radegasta. Podczas sezonu zimowego mo¼no skorzystaę z kilku center narciarskich na Javorovém, v Ųece i na Morįvce. Amatorzy golfu mog± odwiedzię pola golfowe v Beskydskem klubie golfowym v Ropici, Čeladné i v ©ilhéųovicķch. Niedaleko znajduj± siź granice z Slowacj±.

¾lutį kytičkaPensionat oferuje zakwatero- wanie v jednym apartamencie i trzech pokojach, które znajduj± siź na drugim piźtrze i nie s± bezbarierowo dostźpne. Pokoje s± 2, 3 i 4 osobowe, apartament sk³ada siź z 2 pokojów i umo¼liwia zakwaterowanie 4 ludzi. Ka¼dy pokój sk³ada siź z przedpokoju z szafami, pokoju mieszkalnego z lodówk±, TV s kablem, hifi zestawu i z w³asnej ³azienki z prysznicem, wc i bidetem. Pokoje wyposa¼one s± równie¼ w klimatyzacjź. Pokóje polonczone do Internetu. Do dyspozycji jest tak¼e wspólna kuchnia z naczyniami, toasterem, kuchenk± elektryczn± i mikrofalow±. Pensionat dysponuje tak¼e barem dziennym, wypo¼yczalni± rowerów i miejscami do parkowania. Pensionat nieoferuje vy¼ywienie, po umowie mo¼na zabezpieczyę ¶niadania.

UWAGA:
Wszystkie pokoje s± dla niepal±cych
¬adne zwierzaki

Gdzie nas znajdziecie?

GPS: 49°43“40.22“ N / 18°27“25.15“ E

  Českį verze English Deutsch Franēais Dutch

Pensionat FLORA
739 38  Sobģ¹ovice 19
tel.: +420 558 664 219
mobil: +420 604 759 696
mobil: +420 737 117 508
e-mail: info@penzionflora.cz

Gdzie nas znajdziecie?Visa Mastercard JCB

American Express Dinners Club
 
mapa


Jarmila Kubečkovį / 739 22 Sobģ¹ovice 19 / IČO: 42996392